Vasara Santaroje

Vilniaus „Santaros“ gimnazijoje nuo birželio 8 d. iki birželio 19 d.  veiks stovykla.

Tai –   kūrybinės, meninės krypties stovykla,  skirta  vaikams, kurie aktyviai dalyvauja       kultūriniame mokyklos gyvenime.  Tai –  pučiamųjų orkestro “Santara” dalyviai, choras “Riabinuška”, vokalinės studijos solistai, vokaliniai ansambliai, mokinukai, lankantys tapybos, darbščiųjų rankų studijas, dalyvaujantys mokyklos sporto varžybose. Visuose stovyklos renginiuose taip pat dalyvaus ir socialiai remtini vaikai.

Stovyklautojai lankys repeticijas, įvairius būrelius,  aktyviai sportuos. Bus organizuojamos  ir edukacinės ekskursijos.  Vaikams bus sudaromos sąlygos įgyti naujų kompetencijų, plėsti akiratį ir pasiruošti būsimiems koncertams, sporto varžyboms ir įdomiems projektams. Stovyklautojai turiningai praleis laiką, pasisems jėgų būsimiems mokslo metams.